Pályázati felhívás

Pásztó Városi Önkormányzat (székhely: 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35; adószám: 15735313-2-12) nyilvános pályázatot hirdet az önkormányzati tulajdonban lévő 0124/1 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő, újonnan létrehozott ipari csarnok, határozott időre szóló bérleti szerződés útján történő hasznosítására.

- Pályázati felhívás
- Pályázati adatlap
- K-01 HELYSZÍNRAJZ
- K-02 ÁTNÉZETI HELYSZÍNRAJZ
- K-03 FÖLDSZINTI ALAPRAJZ

Pályázati felhívás

Pásztó Városi Önkormányzat (székhely: 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35; adószám: 15735313-2-12) többfordulós, nyilvános pályázatot hirdet az újonnan létrehozott „Pásztó északi ipari terület” önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok (zöldmezős ipari területek), határozott időre szóló bérleti szerződés útján történő hasznosítására.

Pályázatát a pályázati felhívásban leírtaknak megfelelően tudja benyújtani! Az eredeti pályázati felhívás módosult, mely 2023. március 1-jétől hatályos. A továbbiakban a pályázók ezt az adatlapot és felhívást használják.

- Pályázati felhívás (1. számú módosítás)
- Pályázati adatlap (1. számú módosítás)

HIRDETMÉNY ingatlanok címregiszterbe történő bejegyzéséről

Pásztó Városi Önkormányzat Jegyzője (továbbiakban: Címképzésért felelős szerv) az alábbi ingatlanok Központi címregiszterbe történő bejegyzésére irányuló eljárásában a központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet), valamint Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületek elnevezéséről, az elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 17/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet alapján megállapította, hogy a

3060 Pásztó 4721/2 hrsz-ú ingatlan címe 3060 Pásztó, Kékesi utca 29.
3060 Pásztó 4731 hrsz-ú ingatlan címe 3060 Pásztó, Hegyalja utca 2/D.
3060 Pásztó 4732 hrsz-ú ingatlan címe 3060 Pásztó, Hegyalja utca 2/E.
3060 Pásztó 4733 hrsz-ú ingatlan címe 3060 Pásztó, Hegyalja utca 2/F.
3060 Pásztó 4734 hrsz-ú ingatlan címe 3060 Pásztó, Hegyalja utca 2/G.
3060 Pásztó 4735 hrsz-ú ingatlan címe 3060 Pásztó, Hegyalja utca 2/H.
A fentiekben megjelölt ingatlanok és annak címei 2023. május 30. napján a Központi címregiszterbe bejegyzésre került.
Tovább a HIRDETMÉNY letöltéséhez

3060 Pásztó 763/9 hrsz-ú ingatlan címe 3060 Pásztó, Csillag tér 13. A épület
3060 Pásztó 763/9/A hrsz-ú ingatlan címe 3060 Pásztó, Csillag tér 13. B épület
A fentiekben megjelölt ingatlanok és annak címei 2023. május 30. napján a Központi címregiszterbe bejegyzésre került.
Tovább a HIRDETMÉNY letöltéséhez

NYERTES PROJEKTJEINK

Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
Pásztó-Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése
A kedvezményezett neve:Pásztó Városi Önkormányzat
A projekt címe:Pásztó-Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése
A szerződött támogatás összege:   125.000.000 forint
A projekt azonosító száma:TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00001

HIRDETMÉNY

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Pásztói Polgármesteri Hivatal munkarendje, valamint ügyfélfogadási rendje
2023. május 15-től az alábbiak szerint működik:


Munkarend:
Ügyfélfogadási rend:
hétfő:
0730 - 1600
hétfő:
800 - 1600
kedd:
0730 - 1600
kedd:
ügyfélfogadás nincs
szerda:
0730 - 1600
szerda:
800 - 1600
csütörtök:
0730 - 1600
csütörtök:
ügyfélfogadás nincs
péntek:
0730 - 1330
péntek:
800 - 1200

MLSZ Sportfejlesztési Program - Pásztói Sport Klub

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdésének fa) pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint vissza?zetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése alapján meghozta a következő határozatot.

NYERTES PROJEKTJEINK

Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
A pásztói Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése
A kedvezményezett neve:Pásztó Városi Önkormányzat
A projekt címe:A pásztói Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése
A szerződött támogatás összege:149.999.995 forint
A támogatás mértéke (%-ban):100
A projekt azonosító száma:TOP-4.2.1-16-NG1-2019-00002

Pályázati felhívás

A Pásztó 0121/6 hrsz-ú ingatlan értékesítésére

1. Pályázatot kiíró szerv: Pásztó Városi Önkormányzat (3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.)
A pályázati kiírás meghirdetéséről hozott Képviselő-testületi határozat száma: 40/2023. (III. 30.)

2. A pályázat jellege: nyilvános pályázat

3. A pályázat tárgya: Pásztó 0121/6 hrsz-ú legelő értékesítése 1/1 tulajdoni hányadban
Az ingatlant terheli a Tigáz Földgázelosztó Zrt. gázvezetési szolgalmi joga, valamint az ÉMÁSZ Hálózati Kft. vezetékjoga 10 m2-es terület vonatkozásában.

4. Hasznosítási/értékesítési feltételek, övezeti besorolás:
Az ingatlan területének Szabályozási Terv szerinti övezeti besorolása: ipari terület (Gip6). Pásztó város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló, 9/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 28. §-a tartalmazza az övezetre vonatkozó építési előírásokat.

A vételár megállapítása: Az ingatlan legalacsonyabb vételára 23.000.000,-Ft azaz Huszonhárommillió forint. A vételár nem ÁFA köteles.

Pályázati biztosíték: Az induló vételár 5%-a, 1.150.000,-Ft, azaz Egymillió-egyszázötvenezer forint.

Ajánlati kötöttség időtartama: 30 (harminc) nap.

- Pályázati felhívás letöltése

Feliratkozás a következőre: