NYERTES PROJEKTJEINK

Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
A pásztói Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése
A kedvezményezett neve:Pásztó Városi Önkormányzat
A projekt címe:A pásztói Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése
A szerződött támogatás összege:149.999.995 forint
A támogatás mértéke (%-ban):100
A projekt azonosító száma:TOP-4.2.1-16-NG1-2019-00002

A projekt tartalmának bemutatása.
Pásztó Városi Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében 2019. november hó 11. napján Támogatási Kérelmet nyújtott be a TOP-4.2.1-16-NG1 kódszámú, "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése" című pályázati felhívásra TOP-4.2.1-16-NG1-2019-00002 azonosító számon, "A pásztói Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése" címen, melyet a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője 2020. június hó 11. napján - 100%-os támogatási intenzitás mellett - 149.999.995 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesített. A tárgyi projekt megvalósítására vonatkozó Támogatási Szerződés 2020. július hó 28. napján lépett hatályba.

A Felhívás célja a helyi szinten elérhető, megfizethető, fenntartható és magas színvonalú önkormányzati közszolgáltatások biztosítása - kiemelten az egészségügyi és a szociális alapszolgáltatás területén - megteremtve a szolgáltatásnyújtás megfelelő infrastrukturális feltételeit. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése, feltétele annak, hogy elsősorban a társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportok helyzetének javítására irányuló programok végrehajtásához biztosított legyen a megfelelő intézményi háttér, másrészről a foglalkoztatottsági szint növeléséhez csökkenthetők legyenek a családi terhek, és az életminőséget javító új szolgáltatások induljanak. A helyi szintű humán közszolgáltatások megújítása hozzájárul a lakosság foglalkoztathatóságának javításához, az életkörülményekben rejlő területi különbségek mérsékléséhez, illetve a társadalmi összetartozás erősítéséhez.

A fejlesztés részét képező, természetben 3060 Pásztó Csillag tér 16. szám alatt működő Pásztói Idősek és demens személyek Klubja 40 férőhelyen biztosítja az idős személyek nappali ellátását. Az épület infrastruktúrája nagyon elavult, infrastrukturális adottságai nem felelnek meg a gondozási célnak.

Jelen projekt keretében sor kerül az épület homlokzatainak hőszigetelésére, színezésére, a külső-belső nyílászárók cseréjére. A tetőfedés teljes cseréje mellett megtörténik a belső terek szükség szerinti funkciónak megfelelő átalakítása. Az eredeti épületrészben a felújítandó parkettákon kívül, a meglévő padló és falburkolatok bontásra kerülnek. A felújítás során az épület teljes épületvillamossági és épületgépészeti rendszereinek korszerűsítése is megtörténik.

Az épület megközelítésének és az idősek gondozására szolgáló helyiségek akadálymentesítésével a mai kor igényeinek-, valamint a hazai- és kapcsolódó Európai Uniós jogszabályoknak megfelelő szintű ellátás és használat biztosítható.

A nappali ellátásban részesülő fogyatékossággal élő és mozgásában korlátozott idős személyek orvosi vizsgálatokra, kezelésekre, rendezvényekre és onnan az otthonukba történő szállítása, illetve egyéb közszolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése érdekében a projekt során egy 9 személy szállítására alkalmas mikrobusz beszerzése is megtörténik.

Az idősek nappali ellátásának és a projekt célja, hogy vállaljon jelentős szerepet az igénybe vevők szociális helyzetének javításában, egészségük megőrzésében úgy, hogy mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújtson. Az épület korszerűsítése révén az intézmény szolgáltatási struktúrája nem változik, azonban a szolgáltatások színvonala jelentősen javul.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.04.30.