H I R D E T M É N Y I I D É Z É S

Dr. Hegedűs Ágnes közjegyző jogkörében eljáró dr. Kaibás Anna Edit közjegyzőjelölt (a továbbiakban: közjegyző) a Pásztó településen,
1991. október 4. napján elhalálozott néhai
Borda Sándor, születési neve: Borda Sándor
(született: Nagylóc, 1937. szeptember 24., anyja születési neve: Gugyela Rozália)
volt 3060 Pásztó, Fő utca 40. szám alatti lakos örökhagyó póthagyatéki eljárásában meghozta az alábbi V É G Z É S T
A közjegyző az örökhagyó póthagyatéki ügyének tárgyalását
2024. év augusztus hó 13. napján 10 óra 00 percre
a közjegyző hivatali helyiségébe (3060 Pásztó, Fő út 76.) tűzi ki
A hirdetmény közzétételének napja: 2024. május 2.