Aktuális pályázatok

AKTUÁLIS PÁLYÁZATOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Pásztó 1442/3 hrsz-ú ingatlan értékesítésére (Gyermekorvosi Rendelő)
Pályázatot kiíró szerv: Pásztó Városi Önkormányzat, 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.
A pályázatkiírás meghirdetéséről hozott Képviselő-testületi határozat száma: 109/2018. (IV.26.)

További információk: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája
óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 18.

Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde
kisgyermeknevelő (felsőfokú végzettséggel) munkakör betöltésére
kisgyermeknevelő (középfokú végzettséggel) munkakör betöltésére
bölcsődei dajka munkakör betöltésére

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. június 1.

Pásztói Múzeum
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
múzeumpedagógus munkakör betöltésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 2.