Hirdetmények

Hirdetmények közzététele

HIRDETMÉNY ingatlanok címregiszterbe történő bejegyzéséről

Pásztó Városi Önkormányzat Jegyzője (továbbiakban: Címképzésért felelős szerv) a 3060 Pásztó 1973/1/A/23 és a 3060 Pásztó 1973/1/A/22 hrsz. alatti ingatlanok címeinek Központi címregiszterben történő módosítására irányuló eljárásában a központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet), valamint Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületek elnevezéséről, az elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 17/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet alapján megállapította, hogy a

3060 Pásztó 379/4 hrsz-ú ingatlan címe 3060 Pásztó, Akácfa utca 6.
A fentiekben megjelölt ingatlan címének módosítása 2024. február 22. napján a Központi címregiszterben átvezetésre került.
Tovább a HIRDETMÉNY letöltéséhez

HIRDETMÉNY ingatlanok címregiszterbe történő bejegyzéséről

Pásztó Városi Önkormányzat Jegyzője (továbbiakban: Címképzésért felelős szerv) az alábbi ingatlan Központi címregiszterbe történő bejegyzésére irányuló eljárásában a központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet), valamint Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületek elnevezéséről, az elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 17/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet alapján megállapította, hogy a

3060 Pásztó 1973/1/A/23 hrsz-ú ingatlan címe: 3060 Pásztó, Cserhát lakónegyed 1. B épület I. emelet 2. ajtó
3060 Pásztó 1973/1/A/22 hrsz-ú ingatlan címe: 3060 Pásztó, Cserhát lakónegyed 1. B épület I. emelet 1. ajtó
A fentiekben megjelölt ingatlanok címeinek módosítása 2024. február 06. napján a Központi címregiszterben átvezetésre került.
Tovább a HIRDETMÉNY letöltéséhez

HIRDETMÉNY

A doktor Hegedűs Ágnes közjegyző jogkörében eljáró doktor Kaibás Anna Edit közjegyzőjelölt
(a továbbiakban közjegyző) a Pásztó településen, 2023. november 1. napján elhalálozott néhai
Baranyi István, születési neve: Baranyi István
(született: Nagylóc, 1949. március 28., anyja születési neve: Szilvási Margit)
volt 3047 Buják, Kossuth utca 64. alatti lakos örökhagyó hagyatéki eljárásában
- az öröklésben érdekelt kérelmére - az alábbi HIRDETMÉNYT bocsátja ki.

A hirdetmény közzétételének napja: 2024. február 8.
Feliratkozás a következőre: Hirdetmények