KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a pásztói Központi orvosi ügyelet telefonszáma megváltozott:
az új telefonszám 06-32/310-104
Az ügyelet hívható hétfőtől péntekig 16.00-8.00 óra között, szombaton és vasárnap,
valamint ünnepnapokon: reggel 8.00 órától másnap reggel 8.00 óráig.

Lakossági tájékoztató fogorvosi ügyeleti ellátásról

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik az alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátásról.

E kötelezettségének teljesítése érdekében Pásztó Város Önkormányzata feladat-ellátási szerződést kötött Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központjával (továbbiakban: Szolgáltató).

A szerződés alapján a Szolgáltató ellátja önkormányzatunk részére az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátás megszervezését és folyamatos biztosítását az alábbiak szerint:

  1. ügyeleti idő: hétvégén és ünnepnapokon 8 órától 14 óráig,
  2. ellátotti kör: Pásztó Város Önkormányzatának közigazgatási területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek,
  3. ellátás helye: 3100 Salgótarján, Szerpentin út 19.

 

Forgalmi rend változás

Tisztelt Lakosság!

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kölcsey út - Önkormányzat felé beforduló útszakasza - a Fő útig teljes útpályás lezárására kerül sor a Pásztói Karácsony rendezvényei miatt.

A lezárás időpontja: 2017. december 11-től, 2018. január 08-ig.

Kérem a tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Dömsödi Gábor
polgármester

Aktuális pályázatok

AKTUÁLIS PÁLYÁZATOK
Honlapunkon jelenleg 2 pályázati felhívás olvasható
Pásztói Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Városüzemeltetési Osztály vízügyi vagy műszaki ügyintéző munkakör betöltésére.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. december 29.

Pásztói Gondozási Központ - Pásztó
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A § alapján pályázatot hirdet
Pásztói Gondozási Központ - Védőnői Szolgálat
2 fő védőnő munkakör betöltésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 31.

HÓELTAKARÍTÁSI FELHÍVÁS

Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét hogy Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2011. /VI.30./ számú, a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló rendelet 8. § (2) bek., a) pontja értelmében
"Az ingatlantulajdonos, vagy ha az ingatlantulajdonos az ingatlan használatát másnak átengedte, akkor az ingatlan használója köteles gondoskodni az ingatlan előtti, és az ingatlan megközelítésére szolgáló járda, járda hiányában 1 m széles területsáv, ha a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület, továbbá a járda és az út közötti kiépített vagy kiépítetlen terület … hó eltakarításáról és a síkosság mentesítéséről.".

Kérem az ingatlan tulajdonosokat, hogy a rendeletben foglaltaknak tegyenek eleget,
az ingatlan előtti járda hó-eltakarításáról, csúszásmentesítéséről gondoskodjanak.


Dr. Gajdics Gábor
jegyző

Tanácsok a lakosság számára a hideg káros hatásának mérséklésére

  • Krónikus betegségben szenvedők lehetőleg ne tartózkodjanak hosszú ideig a szabadban extrém hideg időben. Kérjék ki a kezelőorvos tanácsát a gyógyszerek adagjának esetleges módosításáról!
  • A nagy hidegben az idősek lehetőleg ne menjenek a szabadba, a megfelelő hőmérsékletet a lakásban is biztosítani kell számukra.
  • -10 °C alatt ne vigyük sétálni a csecsemőket, kisgyermekeket. Ha muszáj vele a szabadba menni (a testvérért, vagy ügyintézés miatt) akkor rétegesen, alaposan öltöztessük fel, arcát, orrát kenjük be zsíros krémmel, lehetőleg szélvédett babakocsiban utaztassuk és igyekezzünk minél rövidebb időt kint tölteni vele. Erős szélben, nagy ködben csak akkor induljunk útnak kisgyermekkel, ha az elkerülhetetlen!

Felhívás

Tisztelt Lakosság, Tisztelt Érdekképviseleti Szervek!

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete módosítani kívánja az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 29/2009. (IX.30.) önkormányzati rendeletet.

A rendelet-tervezetet társadalmi vitára bocsátjuk, így az megtekinthető ITT.

Javaslatukat, véleményüket 2017. december 13. napjáig várjuk a Polgármesteri Hivatal - 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. címén.

Köszönettel:
Dr. Gajdics Gábor
jegyző

Bursa Hungarica 2018 évi pályázat eredményei

2017. november 28-án lezárult a 2018. évre vonatkozó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat.

A beadási határidőn belül 12 pályázat érkezett. Minden pályázó már főiskolai vagy egyetemi tanulmányokat folytat („A” típusú pályázatok).
Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság állapított meg támogatást 10 pályázó esetében .
A 239/2017 (XI.28.) számú határozatában rögzített döntése értelmében.
5 pályázó havonta 5.000 Ft támogatást
5 pályázó pedig havonta 4.000 Ft támogatást
kap a 2017/2018. tanév második (tavaszi), illetve a 2018/2019. tanév első (őszi) félévére.

Nyertes projektjeink

Terület és településfejlesztési Operatív Program (TOP)
Varázsvölgy Pásztón - turizmusfejlesztés
A kedvezményezett neve:Pásztó Városi Önkormányzat
A projekt címe:Varázsvölgy Pásztón
A szerződött támogatás összege:498 124 620 forint
A támogatás mértéke (%-ban):100

A projekt tartalmának bemutatása: Pásztó város önkormányzata Pásztó történelmi városrészében turisztikai attrakciót alakít ki. A programnak része a középkori malom (ún. Szalai malom) műemléki állagmegóvása, bemutathatóvá tétele, a műemlék közvetlen közelében szabadtéri színpad, nyílt közösségi tér létrehozása, a Kossuth utcában álló Rajeczky ház felújítása, itt kávézó és ajándékbolt kialakítása.
A pályázat keretében a Pásztói Múzeum egyes egységei is megújulnak, interaktív bemutatási formákkal gazdagodnak. A turisztikai attrakció látogatóinak fogadására a Szent Imre tér 11-12. számú ingatlanon parkoló létesül.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.06.30.

A projekt azonosító száma: TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018

Pásztó Településképi Arculati Kézikönyv

Pásztó Városi Önkormányzat a Völgyzugoly Műhely Kft közreműködésével készítteti el Pásztó Településképi Arculati Kézikönyvét. A kézikönyv a város arculati jellemzőit és értékeit is bemutatja.

A könyv készítői és az önkormányzat várja a lakosság segítségét abban, amennyiben rendelkezik Ön olyan digitális fotóval vagy régi fényképpel, mely bemutatja a város értékes szép épületeit, tereit, utcáit, szép kertjeit és természeti értékeit, az kérem juttassa el ezeket az epiteshatosag@paszto.hu címre vagy hozza be személyesen a Polgármesteri Hivatalba az I. emelet 22.sz. irodájába Bencsikné Tóth Izoldához. A digitális fotók legalább 200 dpi felbontással és legalább 1.280x960 képpont méretben készüljenek.

Völgyzugoly Kft. az Önkormányzat számára elkészíti a kézikönyvet, amely bemutatja a város lakossága által kedvelt épületeket, tereket. Kérjük, írják meg az Önök által kedvelt épület, épület együttes, tér, utca nevét vagy címét a fent megadott helyre.

A fényképeket és a kedvenc épületek megnevezését 2017. november 30-ig várjuk.

MLSZ Sportfejlesztési Program - Pásztói Utánpótlás Labdarúgó Club

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdésének fa) pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése alapján meghozta a következő határozatot.
Feliratkozás a következőre: