TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Alaptörvény állampolgárokhoz való eljuttatásának megvalósítása érdekében a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium minden településen felállíttatta az Alaptörvény Asztalát, amely a pásztói Polgármesteri Hivatalban az I. emelet 23. számú irodában került elhelyezésre, ahol az Alaptörvény különkiadása megtekinthető.

Interaktív táblák az általános iskolákban

Felnőtt a digitális bennszülöttek első nemzedéke, amihez korunk iskolájának is alkalmazkodnia kellett – Pásztón a tanévkezdés előtt három nappal tartották az„ Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Dózsa György és a Gárdonyi Géza Általános Iskolákban című, TIOP-1.1.1-07/1-2008-0737 azonosítószámú projekt zárórendezvényét. Sok érdekesség kiderült erről a legkorszerűbb eszközről, többek között az is, hogy a szülő előbb láthatja az otthoni számítógépen gyermeke dolgozatának eredményét, mint ahogyan a diák hazaér az iskolából.

Idős férfitől loptak Mátrakeresztesen (NMRFK)

Bejelentés érkezett a Pásztói Rendőrkapitányságra, mely szerint 2011. augusztus 20-án délután két ismeretlen személy – egy férfi és egy nő - megjelent egy mátrakeresztesi háznál és az ott lakó idős úrtól a szomszéd eladó ingatlanról érdeklődtek.

Az idős férfi a két személyt beengedte az udvarára, akik közül a nő beszélgetés közben elterelte a segítőkész sértett figyelmét, amíg a férfi ezt kihasználva kutatást végzett a lakásában, mely során eltulajdonított 510.000 forint készpénzt 10.000 forintos címletekben.

F E L H Í V Á S

Pásztó településnevet használó szervezetek figyelmébe!

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 356/2010. (XII. 15.) számú határozatával döntött annak felülvizsgálatáról, hogy a Pásztó településnevet használó szervezetek rendelkeznek-e a képviselő-testület hozzájáruló nyilatkozatával a névhasználatot illetően, valamint méltó módon szolgálják-e Pásztó város érdekeit.
A Képviselő-testület júniusi ülésén elfogadta a Pásztó településnév használatáról szóló 16/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendeletet:

Eredmény közzététele

A Margit Kórház Pásztó Büfé és Kávéház építési és burkolási munkáira beadott pályázatok közül a nyertes ajánlattevő a legkedvezőbb ár alapján:

MECUM-DI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

M E G H Í V Ó

A rendezvény a TÁMOP 3.4.4./B-08/1. pályázat Európai Unió támogatásával,
és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Tervezett programjaink a tehetségekért Pásztón

TÁMOP-3.4.4/B-08/1 "Felelős vagy a rózsádért"- széles körű humán összefogás a tehetséges gyermekek azonosítására és a tehetséggondozására Pásztón és kistérségében címmel pályázatot nyert konzorcium együttműködésével.

KÖZLEMÉNY

Pásztó Város Önkormányzata 2009-ben tervezési szerződést kötött a Völgyzugoly Műhely Kft-vel Pásztó város településrendezési tervének módosítására.

A tervező elkészítette a több terület településszerkezeti és szabályozási terv módosítására vonatkozó terveket, egyeztetési anyagot, amelyet az 1997. évi LXXVIII. törvénynek megfelelően véleményezésre az érintetteknek megküldtünk. A beérkezett kérdések, vélemények megválaszolása, egyeztetése után a módosított tervet a képviselő-testület elfogadása előtt közszemlére teszem.

"Örökké megtartunk hát valamennyiünk emlékezetében"

Ne Bánd!
Rövidül az utunk, fogy az idő egyre...
Súlyosak a kincsek? Csak nyugodtan tedd le,
és oszd szét másoknak! Ne sajnáld! Meg ne bánd!
Ott fönn semmi sem kell. Itt majd sok ember áld.

Kedves Gyászoló Család! Tisztelt Emlékező Közösség!

Ezeket a verssorokat Szepsy Eleonóra a Dózsa György Általános Iskola egykori diákja olvasta fel 2010. augusztus 31-én az iskola fennállásának 100. évfordulóján a kis Dózsában. Alig néhány hónap elteltével ugyanezen verssorok jutnak az eszembe, amikor itt állok egy példás életutat bemutató kiváló ember Szivák Ilona ravatalánál.
Feliratkozás a következőre: