Az adóhatóság adatai

Az adóhatóság adatai

Levelezési cím: 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35.
Jegyző: dr. Sándor Balázs
Telefon: 32/460-155 #12 mellék,
32/460-449
Fax: 32/460-918
Osztályvezető: Baloghné Stancsik Marianna
Telefon: 32/460-155 #53 mellék,
32/460-742
Ügyintézők ügycsoportonkénti elérhetősége:
Adónemek Ügyintéző
Iroda
Telefon
Iparűzési adó
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó
Magánfőzött párlat adója
Kocsis Mária
I. em. 25/B
32/461-220
32/460-155 #68 mellék
Építményadó
Idegenforgalmi adó
Talajterhelési díj
Adók módjára behajtandó köztartozások
Koczka Fanni
I. em. 25/A
32/460-155 #76 mellék
Adóigazolás, adóellenőrzés
Végrehajtási és felszámolási ügyek
Kocsis Mária
I. em. 25/B
32/461-220
32/460-155 #68 mellék
Adó- és értékbizonyítvány Cservölcsiné dr. Urbán Erika
II. em. 40
32/460-155 #32 mellék


| Adóhatóság | | Jogszabályok | | Számlaszámok | | Határidők |