Pályázati felhívás

LEJÁRT HATÁRIDŐ!

Pásztó Városi Önkormányzat, 3060 Pásztó, Kölcsey utca 35. nyílt pályázati felhívást tesz közzé a Képviselő-testület 289/2013. (XII.19.) határozata alapján.

A pályázat célja:
Pásztó ÉLGÉP alatti, országos közút melletti önkormányzati ingatlan bérbeadása, értékesítése ipartelepítési célra.

A pályázat tárgya:
A pásztói 0124 helyrajzi számú 2 ha 1656m2 nagyságú 67,78 ak értékű, szántó, végleges más célú hasznosítási engedéllyel rendelkező önkormányzati ingatlan.

Ajánlható legalacsonyabb, bérleti: díj 100 000- Ft/hó + ÁFA, vételár: 9 400 000-Ft + ÁFA

Az ajánlat benyújtásának és felbontásának helye:
Városháza, 3060 Pásztó, Kölcsey utca 35. II. emelet 37. iroda

Az ajánlat benyújtásának határideje és a felbontás ideje:
2013. december 30. 9.00 óra

Az ajánlatot egy példányban, zárt borítékban kell benyújtani, melyen fel kell tüntetni:
„0124 hrsz. pályázata, 2013.12.30. előtt nem bontható fel”

A pályázaton való részvétel a bérlet, vagy vételár fedezet meglétének igazolásához kötött, amelyet az ajánlat megküldésével egyidejűleg kell az ajánlattevőnek a kiíró rendelkezésére bocsátani.

Az ajánlathoz csatolni kell:
a.) Ajánlattevő nyilatkozatát a felhívás feltételei elfogadására, 30 nap ajánlati kötöttség időtartamára és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó kötelezettség vállalásra,
b.) szerződéskötéshez szükséges személyazonosító adatait (pl. név, lakóhely, székhely, adóazonosító szám, cégjegyzési szám, stb.)
c.) jogi személy pályázó esetén 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonatot, aláírási címpéldányt.

A pályázatra vonatkozó kérdések feltehetők a Polgármesteri Hivatalhoz a muszak@paszto.hu címen, vagy az ajánlat benyújtás helyén Malomhegyi Lajos főmérnöknek.

Az ajánlatokat a képviselő-testület bírálja el az ajánlati ár alapján.

Eredményhirdetés a Városháza ülésteremében, Kölcsey utca 35. II. em., 2013.12.30. 14.00 órakor.

A pályázaton való részvétel biztosíték adásához nem kötött, a kiírásban nem szabályozott esetekre az önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak irányadók (a városi honlapon elérhető).

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Pásztó, 2013. december 19.

Sisák Imre
polgármester