PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

LEJÁRT HATÁRIDŐ!

A Pásztó 2388/6/A/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésére - Fogorvosi Rendelő

1. Pályázatot kiíró szerv: Pásztó Város Önkormányzata, 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.
2. A pályázat jellege: nyilvános pályázat
3. A pályázat tárgya: Pásztó 2388/6/A/1 hrsz-ú belterületi ingatlan értékesítése

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 20.

2388/6/A/1 hrsz-ú 184 m2 területű Fogorvosi Rendelő megnevezésű ingatlan.
A terület közművesítettsége: a terület előtt kiépített út van, valamint a víz, szennyvíz, gáz és elektromos közművek.

Kiíró felhívja a figyelmet arra, hogy az ingatlan megtekintett állapotban kerül értékesítésre/hasznosításra, ezért az értékesítés, illetve hasznosításra történő átvételt követően az ingatlan műszaki állapotával, illetve a közmű-vezetékek elhelyezkedésével kapcsolatban semminemű követelés nem támasztható.