PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pásztó Városi Önkormányzat nyilvános pályázat keretében ÉRTÉKESÍTÉSRE MEGHIRDETI a A Pásztó, Fő utca 59. szám alatti, 1442/3 hrsz.-ú ingatlant „volt gyermekorvosi rendelő”

Az ingatlan legalacsonyabb vételára: 13.500.000.-Ft, mely nem ÁFA köteles. Pályázati biztosíték az induló vételár 5%-a, azaz 675.000.-Ft, melyet a pályázó köteles az ajánlat benyújtásakor Pásztó Városi Önkormányzat OTP Bank Rt. Pásztói Fiókjánál vezetett 11741024-15450827 számú számlájára befizetni.

A pályázatot első körben 2016. október 20-ig lehet benyújtani Pásztói Polgármesteri Hivatal (3060 Pásztó, Kölcsey út 35.) részére címezve ajánlott levélben postai úton, vagy személyesen, zárt borítékban „volt gyermekorvosi rendelő vételi ajánlata” jelige feltüntetésével. Amennyiben érvényes ajánlat nem érkezik, úgy a következő határidő: 2016. november 20. és ennek megfelelően kell eljárni mindaddig, míg az adott hónap 20. napjáig érvényes ajánlat nem érkezik. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét. A részletes pályázati kiírás - melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele - átvehető a Pásztói Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási ügyintézőjénél (Pásztói Polgármesteri Hivatal, Kölcsey u. 35. I. emelet 26. iroda tel: 32/460-155/42 mellék), vagy letölthető honlapunkról. További információ kérhető fenti elérhetőségen személyesen, vagy telefonon.

Dömsödi Gábor
polgármester