F E L H Í V Á S

Pásztó Városi Önkormányzat Jegyzője, mint önkormányzati adóhatóság felhívja azon adóalanyok (magánszemélyek és jogi személyek) figyelmét, akiknek helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában jogi személyek esetén 10.000,- Ft-ot (azaz tízezer Ft-ot), magánszemélyek esetében 1.000,- Ft-ot (azaz egyezer Ft-ot) meghaladó tartozása van adóhatóságunk felé, hogy az adózás rendjéről szóló és többször módosított 2003. évi XCII. törvény 2012. január 1-jén hatályba lépett felhatalmazása értelmében az adózó neve, címe, az adótartozás összege a helyben szokásos módon közzétehető az esedékességet követő 10. nap 0 órától.

H I R D E T M É N Y

Értesítem a lakosságot, hogy Pásztó Város Önkormányzata az ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel az állatok védelméről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 42/B. §-a alapján Pásztó város közigazgatási területén

2012. március 20 – 2012. április 30 között
eb összeírást végez.

T Á J É K O Z T A T Ó

Tisztelt Partnerünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény alapján Pásztó Város Önkormányzatának adószáma, számlaszáma 2012. január 1.-től az alábbiak szerint változott:

Tájékoztatás

a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság által
a rászorult személyek részére biztosított melegedőhelyről

Tájékoztatás talajterhelési díj mértékének változásáról

2012. február 1. napjától a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12.§ (3) bekezdése alapján a talajterhelési díj egységdíjának mértéke 120 Ft/m3 összegről 1.200,- Ft/m3-re emelkedik. A területérzékenységi szorzó változatlanul 1,5. Ez azt jelenti, hogy minden egyes elfogyasztott m3 ivóvíz után 1.800,- Ft-ot (1.200,- Ft egységdíj x 1,5 területérzékenységi szorzó) kell majd megfizetni annak a fogyasztónak, aki a kiépített csatornahálózatra nem köt rá.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

GYAKORLAT!
GYAKORLAT!
GYAKORLAT!
GYAKORLAT!

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

2011. november 21-én országos lakossági riasztó és tájékoztató gyakorlattal egybekötött polgári védelmi mozgósítási gyakorlatra kerül sor.

A gyakorlat során több alkalommal a hivatásos katasztrófavédelmi szerv közérdekű közleményeinek közzétételére kerül sor a jelentős médiaszolgáltatók (rádió, televízió, stb.) bevonásával.

KÖZLEMÉNY

A Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvélelmi Egyesület

K Ö Z L E M É N Y E

Bajba jutott adósok részére

Tájékoztatás kullancsencephalitis elleni védőoltásról

A megye természeti és éghajlati viszonyai kedvező életterületet biztosítanak a kullancs populáció elszaporodásának és ezzel a kullancsok által terjesztett betegségek létrejöttének is. A kullancs által terjesztett megbetegedések közül a vírus okozta kullancsencephalitis (súlyos agyvelő, gerincvelő és agyhártyagyulladás) tekintetében megyénk a kiemelten fertőzött területek közé tartozik. A megbetegedés elleni védekezés leghatékonyabb eszköze a védőoltás.
A fentiek miatt a Baxter Hungary Kft. és a Hungaropharma Kft. az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatalon keresztül kullancsencephalitis elleni oltóanyagot ajánlott fel a megyében élő 1 – 16 éves korú gyermekek/fiatalok részére, oly módon, hogy a 3 oltásból álló alapimmunizálás első 2 oltásához térítésmentesen biztosítja az oltóanyagot. Az oltóanyag jelenlegi ára: 4.285 Ft/db.

„Az egész világ a decentralizáció felé halad...”

Az előző évekhez hasonlóan, minden megyében tájékoztatót tartottak az önkormányzatoknak és beszélgettek a polgármesterekkel, akár tagjai a Magyar Önkormányzatok Szövetségének, akár nem. A mostani országos körúton, több változást érintően is konzultálni fognak. Ezekről beszélgettünk dr. Gémesi Györggyel.
Forrás:
Feliratkozás a következőre: