H I R D E T M É N Y

Dr. Hegedűs Ágnes közjegyző jogkörében eljáró dr. Kaibás Anna Edit közjegyzőjelölt (a továbbiakban: közjegyző) a Vanyarc településen, 2023. június 29. napján meghalt néhai
Nagy Dániel, születési neve: Nagy Dániel
(született: Budapest 09, 1985. augusztus 2., anyja születési neve: Slégli Julianna)
volt 2688 Vanyarc, Dózsa György utca 5. szám alatti lakos örökhagyó hagyatéki eljárásában - tekintettel arra, hogy arra vonatkozó adat merült fel, hogy más törvényes örökös hiányában a Magyar Állam örököl - az alábbi HIRDETMÉNYT bocsátja ki.

A hirdetmény közzétételének napja: 2024. május 28.