VÁLASZTÁSOK - 2018

VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓK - 2018.
IDŐKÖZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS


HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE
3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

KÖZLEMÉNY A SZÜKSÉGES AJÁNLÁSOK SZÁMÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL


A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. §-a szerint a polgármester és egyéni listás jelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző 58. napi választópolgárszám alapján, a szavazást megelőző 58. napot követő munkanapon.

A Nemzeti Választási Iroda által közölt, a központi névjegyzékben a szavazást megelőző 58. napi választópolgárszám Pásztó városban 7698 fő.

Ennek alapján megállapítom hogy a 2018. augusztus 12-én megtartásra kerülő időközi helyi önkormányzati képviselő és polgármester választásra

képviselőjelölt állításhoz 77 fő választópolgár érvényes ajánlása
polgármesterjelölt állításhoz 231 fő választópolgár érvényes ajánlása

szükséges.

Letölthető: Közlemény a szükséges ajánlások számának megállapításáról


TÁJÉKOZTATÁS a 001. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖRBEN LÉVŐ
SZAVAZÓHELYISÉG CÍMÉNEK VÁLTOZÁSÁRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy Pásztón a 001. számú szavazókörben a szavazóhelyiség címe megváltozott.
A 2018. augusztus 12-én megtartásra kerülő időközi települési önkormányzati képviselő és polgármester választáson már az új címen lévő szavazóhelyiségben történik a szavazás.

A szavazóhelyiség új címe: PÁSZTÓ, VASÚT ÚT 21. (NÉBIH Iroda)

Dr. Gajdics Gábor
HVI vezető

Letölthető: A 001. számú szavazókör utcajegyzéke


HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.


Pásztó Városi Helyi Választási Bizottság 9/2018 (VI.22.) számú HVB Határozata
a Kereszténydemokrata Néppárt (1141 Budapest, Bazsarózsa u. 69.) nyilvántartásba vételéről

Pásztó Városi Helyi Választási Bizottság 8/2018 (VI.22.) számú HVB Határozata
a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség (1062 Budapest, Lendvay u. 28.) nyilvántartásba vételéről

Pásztó Városi Helyi Választási Bizottság 7/2018 (VI.22.) számú HVB Határozata
a Nők Civilben Egyesület (3060 Pásztó, Régi vásártér út 26.) nyilvántartásba vételéről

Pásztó Városi Helyi Választási Bizottság 6/2018 (V.25.) számú HVB Határozata
a Magyar Munkáspárt (1046 Budapest, Munkácsy Mihály u. 51/A.) nyilvántartásba vételérőlA Pásztó Városi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 29. § (1) bekezdés f) pontja, valamint a 30. § alapján dr. Becsó Károly Csaba helyi önkormányzati képviselő lemondása miatt megüresedett mandátum tárgyában meghozta a következő határozatot:

5/2018 (V.16.) számú HVB HatározatPásztó Város Helyi Választási Bizottsága (továbbiakban: HVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 302.§ (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a települési önkormányzati képviselők és a polgármester időközi választása tárgyában meghozta a következő határozatot:

3/2018 (V.08.) számú HVB Határozat

A HVB - a képviselőtestület feloszlásának kimondása miatt - 2018. augusztus 12. napjára (vasárnap) Pásztó városában települési önkormányzati képviselő és polgármester időközi választást tűz ki, továbbá a határozat melléklete szerint megállapítja annak naptár szerinti határnapjait.

Egyben elrendeli a határozat közlését Pásztó Város Önkormányzat hirdetőtábláján és a www.paszto.hu elnevezésű honlapján.

Helyi önkormányzati választási eljárás - nyomtatványok jelöltek, jelölő szervezetek részére

- Információk jelölő szervezeteknek
- Jelölő szervezet bejelentése az önkormányzati választáson
- Jelölt, lista állítása az önkormányzati választáson
- 1/2014. NVB iránymutatás az ajánlóívekről és az ajánlás folyamatáról
- Nyomtatványok a választási eljárásban (NVI honlap)

Nyomtatványok közvetlen letöltése:
- Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán (A4)
- Egyéni jelölt bejelentése a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán (E2)
- Jelölő szervezet bejelentése a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán (P3)


HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

OROSZ ZOLTÁNNÉ DR. - ELNÖK
MOLNÁR ANGELIKA - ELNÖKHELYETTES
BERDÁR JÓZSEFNÉ - TAG

HIRDETMÉNY
a Helyi Választási Iroda tagjairól

Helyi Választási Iroda Vezetője
DR. GAJDICS GÁBOR jegyző

HVI vezető helyettes: Juhászné Mustó Mária
Jogi helyettes: Dr. Szántó-Stadler Annamária aljegyző

Jogi, ügyviteli, szervezési feladatok:
1. Berzák Gyuláné
2. Tóth Csilla
3. Pásztorné Szőllősi Margit

Pénzügyi vezetői feladatok:
Klacskó Laura

Informatikai feladatok:
Tari Mihály

Helyi Választási Iroda Hivatali helyiség címe:
Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

Telefon: 32/460-155 /központ/
32/460-155 (21, 22 és 23 mellék) /Szervezési Osztály/
Fax: 32/460-918

e-mail: valasztas@paszto.hu