Közbeszerzés

KÖZBESZERZÉS

AKTUÁLIS KÖZBESZERZÉSI FELHÍVÁSOK, ÉRTESÍTŐK


KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT - 2017
A Képviselő-testület 26/2017. (II. 13.) sz. határozata

Pásztó Városi Önkormányzat és Intézményei BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI FELHÍVÁSOK ÉVENKÉNT

A közbeszerzési eljárások során kötött szerződések megtekintése

Az Önkormányzat 2020. éves közbeszerzési terve
az éves árubeszerzésekről/építési beruházásokról/szolgáltatásokról
a Kbt. IV., VI. fejezete, valamint negyedik része szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Az Önkormányzat 2015. éves közbeszerzési terve
az éves árubeszerzésekről/építési beruházásokról/szolgáltatásokról
a Kbt. IV., VI. fejezete, valamint negyedik része szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Az Önkormányzat 2014. éves közbeszerzési terve
az éves árubeszerzésekről/építési beruházásokról/szolgáltatásokról
a Kbt. IV., VI. fejezete, valamint negyedik része szerinti ajánlatkérők vonatkozásában
2014. éves statisztikai összegezés (Önkormányzat)
2014. éves statisztikai összegezés (Polgármesteri Hivatal)
Az éves közbeszerzésekről a klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában

Az Önkormányzat 2013. éves közbeszerzési terve
az éves árubeszerzésekről/építési beruházásokról/szolgáltatásokról
a Kbt. IV., VI. fejezete, valamint negyedik része szerinti ajánlatkérők vonatkozásában
2013. éves statisztikai összegezés
Az éves közbeszerzésekről a klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában