Pályázati felhívás

Pásztó Városi Önkormányzat (székhely: 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35; adószám: 15735313-2-12) többfordulós, nyilvános pályázatot hirdet az újonnan létrehozott „Pásztó északi ipari terület” önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok (zöldmezős ipari területek), határozott időre szóló bérleti szerződés útján történő hasznosítására.

Pályázatát a pályázati felhívásban leírtaknak megfelelően tudja benyújtani! Az eredeti pályázati felhívás módosult, mely 2023. március 1-jétől hatályos. A továbbiakban a pályázók ezt az adatlapot és felhívást használják.

- Pályázati felhívás (1. számú módosítás)
- Pályázati adatlap (1. számú módosítás)

Tájékoztatás tűzgyújtási tilalomról

Tájékoztatom, hogy a fokozott tűzkockázatot mérlegelve, a Nemzeti Élelmiszerlánc­ biztonsági Hivatal (Nébih) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével

2024. július 11-től (csütörtök) 00:00 órától Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalmat rendelt el.

A tűzgyújtási tilalom elrendelése és annak visszavonása a meteorológiai körülményektől, az erdőben található élő és holt biomassza szárazságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától függ.

Tájékoztató igazgatási szünetről

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazása, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232.§ (3) bekezdése alapján a 3/2024. (I. 31.) rendeletet alkotta a Pásztói Polgármesteri Hivatalban az igazgatási szünet 2024-as évre történő elrendeléséről. A rendelet hatálya kiterjed a Pásztói Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, közszolgálati ügykezelőre és munkavállalóra.

A Hivatalban a 2024-as évben a nyári időszakban igazgatási szünet kerül elrendelésre:

2024. július 15.- 2024. augusztus 9. napjáig.

Az ügyeleti rend a 2024. évi igazgatási szünet időtartama alatt:
Hétfő: 8.00-12.00 óráig
Kedd: ügyfélfogadás nincs
Szerda: 8.00-12.00 óráig
Csütörtök: ügyfélfogadás nincs
Péntek: ügyfélfogadás nincs

2024. július 15-19. és augusztus 5-9. között a Hivatal zárva tart, az ügyfélfogadás szünetel.

Megértésüket köszönjük!

Aktuális pályázatok


PÁSZTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL
pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében
Intézményirányítási és szociális osztályvezető Munkakör/feladatkör betöltésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2024. július 25.

PÁSZTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL
pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében
Igazgatási ügyintéző Munkakör/feladatkör betöltésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2024. július 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Varázsvölgy kávézó helyiség bérbeadás útján történő hasznosításra
1. Pályázatot kiíró szerv: Pásztó Városi Önkormányzat, 3060 Pásztó, Kölcsey. u. 35.
A pályázat kiírás meghirdetéséről hozott Képviselő-testületi határozat száma: 74/2024. V.29.)
2. A pályázat jellege: nyilvános pályázat
3. A pályázat tárgya: A Pásztó, Kossuth Lajos u. 1. szám alatti, 47. hrsz.-ú ingatlanon álló a TOP-1.2.1-15NG1-2016-00018 azonosító Varázsvölgy Pásztón c. projekt keretében kialakított kávézó helyiség bérbeadás útján történő hasznosítása 3 éves határozott időtartamra.
A bérbeadásra meghirdetett ingatlan 47. hrsz.-ú, a természetben Pásztó, Kossuth Lajos u. 1. szám alatti, 121,73 m2 hasznos alapterületű épületben lévő bútorozatlan kávézó helyiség 51,7 m2 terasszal. A terület közművesítettsége: teljesen közművesített a közüzemi órákkal felszerelt.
A pályázatok benyújtásának helye, ideje, módja: A pályázatot 2024. június 30-ig lehet benyújtani Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft. (3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.) részére címezve ajánlott levélben postai úton, vagy személyesen, zárt borítékban "Varázsvölgy kávézó bérlet" jelige feltüntetésével, vagy elektronikusan a paszto.fejlesztes@gmail.com e-mail címre, cégszerűen aláírva kérjük benyújtani.

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS letöltése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Pásztó 1973/29/A/6 hrsz-ú 3060 Pásztó, Cserhát lkn. 8. II/1 számú ingatlan értékesítésére
1. Pályázatot kiíró szerv: Pásztó Városi Önkormányzat, 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.
A pályázatkiírás meghirdetéséről hozott Képviselő-testületi határozat száma: 36/2024. (III. 25.)
2. A pályázat jellege: nyilvános pályázat
3. A pályázat tárgya: Pásztó 1973/29/A/6 hrsz-ú belterületi ingatlan értékesítése
A Pásztó 1973/29/A/6 hrsz-ú, 54 m2 területű, "lakás" megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.
A pályázatok benyújtásának helye, módja:
A pályázati felhívás az ingatlan értékesítéséig folyamatos hirdetés alatt áll.
A pályázatot első körben 2024. május 15-ig lehet benyújtani Pásztói Polgármesteri Hivatal (3060 Pásztó, Kölcsey út 35.) részére címezve ajánlott levélben postai úton, vagy személyesen, zárt borítékban "Cserhát lkn. 8. II/1. vételi ajánlata" jelige feltüntetésével. Postai úton történő benyújtásnál a megadott határidőig a pályázatnak be kell érkeznie. Amennyiben érvényes ajánlat nem érkezik, úgy a következő határidő: 2024. június 15.-ét követő munkanap és ennek megfelelően kell eljárni mindaddig, míg érvényes ajánlat nem érkezik.

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS letöltése

Tájékoztatás ebnyilvántartásban történő regisztrációval kapcsolatban

Tisztelt Ebtartó!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat - ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel - három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

A 2024. évi ebösszeírás céljából kérem a Pásztó Város közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosait/tartóit, hogy a honlapról letölthető "Ebösszeíró adatlapot" ebenként új adatlap felhasználásával kitölteni és legkésőbb 2024. augusztus 30. napjáig az önkormányzathoz eljuttatni szíveskedjenek.

Dr. Szabó Bence
jegyző

Ebösszeíró felhívás letöltése
Ebösszeíró adatlap letöltése

H I R D E T M É N Y

Dr. Hegedűs Ágnes közjegyző jogkörében eljáró dr. Kaibás Anna Edit közjegyzőjelölt (a továbbiakban: közjegyző) a Vanyarc településen, 2023. június 29. napján meghalt néhai
Nagy Dániel, születési neve: Nagy Dániel
(született: Budapest 09, 1985. augusztus 2., anyja születési neve: Slégli Julianna)
volt 2688 Vanyarc, Dózsa György utca 5. szám alatti lakos örökhagyó hagyatéki eljárásában - tekintettel arra, hogy arra vonatkozó adat merült fel, hogy más törvényes örökös hiányában a Magyar Állam örököl - az alábbi HIRDETMÉNYT bocsátja ki.

A hirdetmény közzétételének napja: 2024. május 28.

HIRDETMÉNY ingatlanok címregiszterbe történő bejegyzéséről

Pásztó Városi Önkormányzat Jegyzője (továbbiakban: Címképzésért felelős szerv) a 3060 Pásztó 1973/38 hrsz. alatti ingatlan Központi címregiszterben történő címképzésére irányuló eljárásában a központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet), valamint Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületek elnevezéséről, az elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 17/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet alapján megállapította, hogy a

3065 Pásztó 3657/1 hrsz-ú ingatlan címe: 3065 Pásztó, Alkotmány út 3.
A fentiekben megjelölt ingatlan Központi címregiszterben történő bejegyzésének ügyintézése folyamatban van.
Tovább a HIRDETMÉNY letöltéséhez

Nyertes projektjeink

Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
Pásztó környezetfejlesztése - Zöld város kialakítása
A kedvezményezett neve:Pásztó Városi Önkormányzat
A projekt címe:Pásztó környezetfejlesztése - Zöld város kialakítása
A szerződött támogatás összege:614 105 580 forint
A támogatás mértéke (%-ban):100
A projekt azonosító száma:TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006
Feliratkozás a következőre: