Pályázati felhívás

Pásztó Városi Önkormányzat (székhely: 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35; adószám: 15735313-2-12) többfordulós, nyilvános pályázatot hirdet az újonnan létrehozott „Pásztó északi ipari terület” önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok (zöldmezős ipari területek), határozott időre szóló bérleti szerződés útján történő hasznosítására.

Pályázatát a pályázati felhívásban leírtaknak megfelelően tudja benyújtani! Az eredeti pályázati felhívás módosult, mely 2023. március 1-jétől hatályos. A továbbiakban a pályázók ezt az adatlapot és felhívást használják.

- Pályázati felhívás (1. számú módosítás)
- Pályázati adatlap (1. számú módosítás)

HIRDETMÉNY ingatlanok címregiszterbe történő bejegyzéséről

Pásztó Városi Önkormányzat Jegyzője (továbbiakban: Címképzésért felelős szerv) a 3060 Pásztó 1973/1/A/23 és a 3060 Pásztó 1973/1/A/22 hrsz. alatti ingatlanok címeinek Központi címregiszterben történő módosítására irányuló eljárásában a központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet), valamint Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületek elnevezéséről, az elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 17/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet alapján megállapította, hogy a

3060 Pásztó 379/4 hrsz-ú ingatlan címe 3060 Pásztó, Akácfa utca 6.
A fentiekben megjelölt ingatlan címének módosítása 2024. február 22. napján a Központi címregiszterben átvezetésre került.
Tovább a HIRDETMÉNY letöltéséhez

NYERTES PROJEKTJEINK

Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
Helyi identitás és kohézió erősítése a Zagyva mentén
A kedvezményezett neve:Konzorciumvezető: Tar Község Önkormányzata
Konzorciumi tagok: Pásztó Városi Önkormányzat,
Alsótold Község Önkormányzata,
Kozárd Község Önkormányzata
Szurdokpüspöki Község Önkormányzata
A projekt címe:Helyi identitás és kohézió erősítése a Zagyva mentén
A szerződött támogatás összege:73 565 860 forint
A támogatás mértéke (%-ban):100
A projekt azonosító száma:TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003

MEGHÍVÓ

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a alapján

2024. február 29-én /csütörtökön/ 17.00 ÓRAI KEZDETTEL
KÖZMEGHALLGATÁST TART
melynek helyszíne: VÁROSHÁZA II. EMELETI ÜLÉSTERME.


MINDEN ÉRDEKLŐDŐ PÁSZTÓI, HASZNOSI ÉS MÁTRAKERESZTESI POLGÁR RÉSZVÉTELÉRE SZÁMÍTUNK

Farkas Attila
Polgármester

HIRDETMÉNY ingatlanok címregiszterbe történő bejegyzéséről

Pásztó Városi Önkormányzat Jegyzője (továbbiakban: Címképzésért felelős szerv) az alábbi ingatlan Központi címregiszterbe történő bejegyzésére irányuló eljárásában a központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet), valamint Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületek elnevezéséről, az elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 17/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet alapján megállapította, hogy a

3060 Pásztó 1973/1/A/23 hrsz-ú ingatlan címe: 3060 Pásztó, Cserhát lakónegyed 1. B épület I. emelet 2. ajtó
3060 Pásztó 1973/1/A/22 hrsz-ú ingatlan címe: 3060 Pásztó, Cserhát lakónegyed 1. B épület I. emelet 1. ajtó
A fentiekben megjelölt ingatlanok címeinek módosítása 2024. február 06. napján a Központi címregiszterben átvezetésre került.
Tovább a HIRDETMÉNY letöltéséhez

HIRDETMÉNY

A doktor Hegedűs Ágnes közjegyző jogkörében eljáró doktor Kaibás Anna Edit közjegyzőjelölt
(a továbbiakban közjegyző) a Pásztó településen, 2023. november 1. napján elhalálozott néhai
Baranyi István, születési neve: Baranyi István
(született: Nagylóc, 1949. március 28., anyja születési neve: Szilvási Margit)
volt 3047 Buják, Kossuth utca 64. alatti lakos örökhagyó hagyatéki eljárásában
- az öröklésben érdekelt kérelmére - az alábbi HIRDETMÉNYT bocsátja ki.

A hirdetmény közzétételének napja: 2024. február 8.

NYERTES PROJEKTJEINK

Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
Integrációs közösségfejlesztés Pásztón
A kedvezményezett neve:Konzorciumvezető: Pásztó Városi Önkormányzat
Konzorciumi tagok: Pásztói Gondozási Központ,
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ,
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.,
Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat
A projekt címe:Integrációs közösségfejlesztés Pásztón
A szerződött támogatás összege:128 951 725 forint
A támogatás mértéke (%-ban):100
A projekt azonosító száma:TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002
Feliratkozás a következőre: