Nyertes projektjeink

Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
Pásztó környezetfejlesztése - Zöld város kialakítása
A kedvezményezett neve:Pásztó Városi Önkormányzat
A projekt címe:Pásztó környezetfejlesztése - Zöld város kialakítása
A szerződött támogatás összege:650 000 000 forint
A támogatás mértéke (%-ban):100
A projekt azonosító száma:TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006

Pásztó Városi Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében 2016. szeptember hó 30. napján Támogatási Kérelmet nyújtott be a TOP-2.1.2-15-NG1 kódszámú, "Zöld város kialakítása" című pályázati felhívásra TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006 azonosító számon, "Pásztó környezetfejlesztése" címen, melyet az Irányító Hatóság 2017. június hó 28. napján - 100%-os támogatási intenzitás mellett – 650.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesített. A tárgyi projekt megvalósítására vonatkozó Támogatási Szerződés 2017. február hó 24. napján lépett hatályba.

A tárgyi projekt keretén belül, több beavatkozási területen zöldfelület rehabilitációval valódi, hasznos szabadidő eltöltést biztosító közösségi terek kerülnek kialakításra, melyek hozzájárulnak és elősegítik a település népességmegtartó erejének növekedését. A fejlesztések eredményeként cél az önkormányzat és a helyi vállalkozások hosszú távú együttműködése, a köz- és a magánszektor szereplői által tervezett fejlesztések összehangolása, amely a városi környezet megújításán túl a gazdaság fejlődését, a foglalkoztatás bővülését is eredményezheti.

A projekt tartalmának bemutatása.
A pályázat fő célja a városi zöld infrastruktúrahálózat rekonstrukciója, kialakítása közterületeken.
A megvalósítani tervezett tevékenységek helyszínenként a következők.
Strand környezete: zöldfelület-rendezés, játszótér kialakítása, járdák, parkolók, pihenőfelületek felújítása.
Kishegyi Szabadidőpark: zöldfelület-rendezés, utcabútorok kihelyezése, futókör kialakítása, növényültetés, utcabútorok elhelyezése.
Hunyadi udvar: zöldfelület-rendezés, multifunkcionális sportpálya, futópálya, kutyafuttató kialakítása, utcabútorok kihelyezése, közvilágítás fejlesztése, járdák, parkolók, pihenőfelületek felújítása, napvitorla telepítése.
Stromfeld udvar: zöldfelület-rendezés, meglévő játszótér fejlesztése, sportpálya elbontása, utcabútorok kihelyezése, közvilágítás fejlesztése, járdák, parkolók, pihenőfelületek felújítása, napvitorla telepítése.
Piac: árustandok és csarnoképület megújítása.
Vasútállomás előtti tér: zöldfelület-rendezés, tanösvény kialakítása, utcabútorok kihelyezése, közvilágítás fejlesztése, járdák felújítása, pihenőfelületek kialakítása, akadálymentesítés. Fedett-nyitott esőbeálló kialakítása, vízelvezetés, tereprendezés.

A projekt konzorciumi együttműködésben valósul meg. A konzorcium tagjai: Pásztó Városi Önkormányzat (konzorciumvezető), Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. (konzorciumi tag). A projekt lebonyolításához közvetlenül kapcsolódnak olyan kiegészítő, úgymond "soft" tevékenységek, melyek hozzáadott értéke emeli a beruházás jelentőségét, megteremtve a lakosság és a fizikai beavatkozások közötti kapcsolatot, elősegítve a tudatos "környezethasználatot".

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.11.15.

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006