Üvegzseb

Ü V E G Z S E B

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSRÓL SZÓLÓ 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A. és 15/B. §-A
ALAPJÁN KÖTELEZŐEN NYILVÁNOSSÁGRA HOZANDÓ ADATOK


Közérdekű adatok közzététele

A közpénzek felhasználása nyilvánossága érdekében 2004. január 1-től bizonyos önkormányzati támogatások és szerződések közzétételét írja elő a törvény.

A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény, elterjedt néven üvegzseb törvény, többek között az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. egyes rendelkezéseit módosította.

A közpénzek felhasználása nyilvánossága érdekében 2004. január 1-től bizonyos önkormányzati támogatások és szerződések közzétételét írja elő a törvény. A közzétételi kötelezettség a költségvetési rendeletben nevesített átadott pénzeszközök speciális célú támogatások fejezet alá tartozó előirányzatokra és az egyes szakfeladatok előirányzataiból előre nem nevesített, céltámogatásra fordított összegére vonatkozik.

A közzététel adattartalma az alábbi:
  • kedvezményezett neve
  • támogatás összege
  • támogatás célja
  • támogatási program megvalósításának helye
A közzétételi kötelezettség az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződésekre vonatkozik.

A közzététel adattartalma az alábbi:
  • szerződés megnevezése
  • szerződés tárgya
  • szerződést kötő felek neve
  • szerződés értéke
  • határozott időre kötött szerződés időtartama
  • fenti adatok változásai
A szerződés létrejöttét követő 60 napon belül kell közzétenni az adatokat.

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
12/2009. (V. 25.) SZÁMÚ RENDELETE


az önkormányzati vagyontárgyak köréről, valamint az ezzel kapcsolatos rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól és egységes szövegének megállapításáról szóló 16/2007. (V.31.)
rendelettel módosított 11/2004. (IV.30.) rendelet kiegészítéséről


A 175/2009. /VIII. 29./ Kormányrendeletnek megfelelően az alábbiakban közzé tesszük a 100 %-ban önkormányzati tulajdonú Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának juttatásait.

Ügyvezető igazgató: Robotka Róbert
Határozott idejű munkaviszony: 2010. 01. 01-től 2015. december 31-ig
Havi munkabére: bruttó 380.000 Ft
Prémium kifizetés nem történt.
végkielégítés : -
felmondási idő /rendes felmondás/: 30 nap