Hirdetmények

Hirdetmények közzététele

A városban lévő emlékművek, szobrok védetté nyilvánítása

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2011. június 29-i ülésén 173/2011. (VI. 29.) számon
a következő határozatot hozta:

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
173/2011. /VI. 29./ SZÁMÚ HATÁROZATA

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a városban lévő emlékművek, szobrok, emléktáblák és keresztek áttekintése, védetté nyilvánítására, áthelyezésükre, felújításukra tett javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Feliratkozás a következőre: Hirdetmények