Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pásztói Tagintézmény
Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK)
Vezető: Tőkeiné Kiss Mariann
3060 Pásztó, Fő út 138.
Telefon/fax: 32/816-109
E-mail: nograd.ped.szaksz.p@gmail.com
A tagintézmény működési körei:

Pásztó járás közigazgatási területével megegyező Pásztói Tankerület szakfeladatai:
 • A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás
 • A fejlesztő nevelés
 • A szakértői bizottsági tevékenység
 • A nevelési tanácsadás
 • A logopédiai ellátás
 • A konduktív pedagógiai ellátás
 • A gyógytestnevelés
 • Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás
 • A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása
Bátonyterenye járás közigazgatási területével megegyező Bátonyterenyei Tankerület szakfeladatai:
 • A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás
 • A szakértői bizottsági tevékenység
Szakfeladataink a fentebb meghatározottak szerint Pásztó Járás és Bátonyterenye Járás közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkező (0-18 éves, vagy 18 év feletti, de még nappali rendszerű középszintű oktatásban részesülő) gyermekre/fiatalra, illetve a jelölt közigazgatási területen belül fenntartott nevelési-oktatási intézményekkel intézményi jogviszonyban állókra terjed ki.

Az intézmény szolgáltatása ezen gyermekek/fiatalok számára ingyenes.