ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK

2024. február 29-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
---
2. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
3. Javaslat a civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására.
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport tanácsnok
4. Javaslat Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének elfogadására.
Előterjesztő: Dénes Anita ügyvezető igazgató
5. Javaslat a "Külterületi helyi közutak fejlesztése Pásztón" című projekt közbeszerzési eljárás indítására.
Előterjesztő: Dénes Anita ügyvezető igazgató
6. Javaslat a településrendezési eszközök 3. sz. módosításához kapcsolódó véleményezési szakasz lezárására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
7. Javaslat a településrendezési eszközök 3. sz. módosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetési eljárás lezárására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
8. Javaslat a településrendezési eszközök 3. sz. módosításával összefüggő környezeti vizsgálat készítésének szükségességéről.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
9. Javaslat a Pásztó, Cserhát lkn. 1/B. I/2. szám alatti ingatlan értékesítésére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
10. Javaslat Önkormányzati lakás szakember elhelyezés címén történő bérbeadásra.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
11. Javaslat Mátra utca 11. sz. alatti önkormányzati ingatlanra vonatkozó lakásbérleti szerződés hosszabbítására irányuló kérelem elbírálására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
12. Javaslat a hatályos településképi rendelkezések felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
13. Közérdekű bejelentések.  
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság előterjesztése
1. Javaslat a Cserhát lkn. 1/B I/2 lakással kapcsolatos kérelem elbírálására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester