ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK

2023. szeptember 28-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
---
2. Javaslat a Pásztó Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
3. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló 19/2014 /VI.27./ önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
4. Javaslat a 2025. év Csohány Emlékévvé nyilvánítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
5. Javaslat szünidei gyermekétkeztetési feladatot ellátó szolgáltató kiválasztására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
6. Javaslat helyiséghasználati szerződés megkötésére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
7. Javaslat a Pásztó Hajós Alfréd u. 1. szám alatt lévő 356 hrsz-ú ingatlanon található birkózó terem ingyenes használatba adásáról.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
8. Javaslat Hunyadi u. 12 I/2. szám alatti önkormányzati lakás bérleti szerződésének meghosszabbítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
9. Javaslat a Kékesi út 40-42. szám mögötti mederfal helyreállításához, a műszaki ellenőri feladatok elvégzéséhez szükséges megbízási szerződés elfogadására. (későbbi időpontban kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
10. Javaslat a Kékesi út 40-42. szám mögötti mederfal helyreállítására beérkezett ajánlatok elbírálására. (későbbi időpontban kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
11. Javaslat Közüzemi Használati Szerződés I. számú módosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
12. Javaslat Pásztó Város Településrendezési Eszközeinek I. számú módosítás véleményezési szakaszában és a partnerségi egyeztetés során beérkezett vélemények ismertetése, elfogadása, valamint a dokumentáció végső szakmai véleményezésére való jóváhagyására. (későbbi időpontban kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
13. Javaslat TOP_PLUSZ -1.2.1-21-NG1-2022-00094 azonosítószámú projekt "Pásztó város zöldfelületeinek fejlesztése" tárgyú közbeszerzési eljárás indítására.
Előterjesztő: Dénes Anita bíráló bizottság elnöke
14. Javaslat a TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018 azonosító számú, "Varázsvölgy Pásztón" című projekt megvalósításához kapcsolódó saját forrás biztosítására vonatkozóan.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
15. Javaslat háziorvosi és fogorvosi szolgáltatókkal kötött megbízási szerződések módosításra.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
16. Közérdekű bejelentések. ---