ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK

2023. március 30-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
---
2. 2. Javaslat az "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" tárgyú, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti - nyílt eljárás szabályainak megfelelő - közbeszerzési eljárás indítására.
Előterjesztő: Dénes Anita Bírálóbizottság elnöke
3. Javaslat a 3060 Pásztó 835/2 hrsz-ú ingatlanon jogellenesen elhelyezett hulladék felszámolására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
4. Javaslat fogorvosi ügyelet tárgyában feladat-ellátási szerződés megkötésére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
5. Javaslat a Zsigmond Király Általános Iskolát és a Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégiumot érintő átszervezéssel kapcsolatos vélemény kialakítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
6. Javaslat Tittel Pál Kollégium főzőkonyhájában és kiszolgáló helyiségeiben végzendő kivitelezési munkákra vonatkozó vállalkozói szerződés megkötésére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
7. Javaslat költségmegosztási megállapodás megkötésére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
8. Javaslat közérdekű védekezési munkák elrendelésére vonatkozó szerződés megkötésére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
9. Javaslat a Pásztó, Hajós Alfréd u. 1. szám alatti Sporttelep gondnoki feladatainak ellátására kötött megbízási szerződés III. számú módosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
10. Javaslat ingó és ingatlan vagyon átadására a Váci Egyházmegye részére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
11. Javaslat a 0121/6 hrsz-ú ingatlan értékesítésére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
12. Javaslat zenei fesztivál megrendezésére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
13. Közérdekű bejelentések  
14. Javaslat Tóth Józsefné önkormányzati lakásbérlet meghosszabbítására irányuló kérelmének elbírálására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
ZÁRT
Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság előterjesztései
1. Javaslat óvodai beiratkozás időpontjának jóváhagyására.
Előterjesztő: Nagy Józsefné intézményvezető
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság előterjesztései
1. Javaslat a 775/13 hrsz. ingatlan megvásárlására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
2. Javaslat a Pásztó Gyöngyösi út 13. szám alatt található 813 hrsz-ú beépítetlen terület értékesítése.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester