Önkormányzati hírek

Önkormányzati hírek

FELHÍVÁS

Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2006.(VII. 28.) szám alatt rendeletet alkotott az önkormányzat által alapított kitüntető címekről és díjakról.

A kitüntető címeket és díjakat minden évben március 15., augusztus 20., vagy október 23. alkalmából ünnepi képviselő-testületi ülés vagy városi ünnepség keretében kell átadni.

TÁJÉKOZTATÓ a magánfőzött párlat adójáról

2015. január 1-jétől a 2003. évi CXXVII. törvény értelmében a magánfőzés keretében előállított legfeljebb 50 liter párlat után évi 1000,- Ft összegű átalányadót kell fizetni.
A magánfőzőnek a desztillálóberendezés megszerzését a tulajdonszerzéstől számított 15 napon belül be kell jelentenie (ha a tulajdonszerzés 2015. január 1-je előtt történt, akkor 2015. január 15-ig) a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

FELHÍVÁS

TÁJÉKOZTATJUK TISZTELT ÜGYFELEINKET, HOGY

2015. DECEMBER 21-TŐL 2016. JANUÁR 3-IG

A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN IGAZGATÁSI SZÜNET LESZ.

MEGHÍVÓ

A Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2015. november 17-én /kedd/ 17:00 órától
a Polgármesteri Hivatal II. emeleti Tanácskozó Termében

KÖZMEGHALLGATÁST TART

TÁRSADALMI EGYEZTETÉS

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 27/2014. /XI.13./ önkormányzati rendelete 2. számú mellékletének II. fejezet 4.a. pontja alapján a Képviselő-testület 339/2015.(X. 29.) számú határozatával 30 napra társadalmi egyeztetésre bocsátja a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló rendelettervezetet.

TÁRSADALMI EGYEZTETÉS

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 27/2014. /XI.13./ önkormányzati rendelete 2. számú mellékletének II. fejezet 4.a. pontja alapján a Képviselő-testület 210/2015.(VI. 25.) számú határozatával 30 napra társadalmi egyeztetésre bocsátja az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 29/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelettervezetet.

H I R D E T M É N Y

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 12/2015. (V.1.) önkormányzati rendeletében döntött a Pásztói Polgármesteri Hivatal 2015. évi igazgatási szünet elrendeléséről.
Az igazgatási szünet:
A Pásztói Polgármesteri Hivatalban a 2015. évi igazgatási szünet
nyári időszakban:2015. július 20-tól 2015. augusztus 23-ig,
téli időszakban:2015. december 21-től 2016. január 3-ig tart.

TÁRSADALMI EGYEZTETÉS

Tisztelt Városlakók, Gazdálkodók és Civil szervezetek!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Belügyminisztérium támogatásával, külső szakértők bevonásával, elkészült Pásztó Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2015 Egyeztetési dokumentációja.
A szakmai anyag Pásztó 2014-2020-as időszakára határozza meg a településfejlesztés fontosabb irányait, melyet a helyzetelemzési részhez hasonlóan társadalmi vitára bocsátok.
Kérem, hogy a mellékelt véleményező adatlapot felhasználva javaslataikkal 2015. június 20-ig járuljanak hozza a tervezett stratégia színvonalának emeléséhez.

Feliratkozás a következőre: Önkormányzati hírek