Letölthető űrlapok, nyomtatványok

Letölthető űrlapok, nyomtatványok

Itt azokat a gyakorta használt formanyomtatványokat lehet megtalálni, melyek kitöltése jelentősebb segítséget nem igényel. Saját számítógépre való letöltés és kinyomtatás után kézzel egyszerűen kitölthetőek.
A fájlok pdf kiterjesztésűek, melyeket Acrobat Reader-rel lehet megnyitni.
Az itt nem szereplő nyomtatványokért személyesen kell befáradni a Polgármesteri Hivatalba.

A PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZATTÓL IGÉNYELHETŐ PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
Az állami felelősségi körben nyújtott szociális ellátásokon túl más ellátások nyújtásáról, jogosultsági feltételeiről az önkormányzatok döntenek a települési és rendkívüli települési támogatás keretében.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) rendelkezéseit figyelembe véve jelenleg Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza a Pásztó városban élő családok/személyek részére adható pénzbeli és természetbeni juttatásokat.

Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a létfenntartásról más módon gondoskodni nem képes személyek segítéséhez.

A Rendeletben meghatározott feltételek szerint igényelhető támogatások:
    Rendszeres települési támogatás keretében:
  • rendszeres létfenntartási támogatás
  • rendszeres lakásfenntartási támogatás
    Rendkívüli települési támogatás keretében:
  • rendkívüli létfenntartási támogatás
  • gyermeknevelési támogatás
  • gyógyszertámogatás
  • temetési támogatás
A felsorolt ellátások igényléséhez szükséges kérelem-formanyomtatványok beszerezhetők a Pásztói Polgármesteri Hivatal Igazgatási, Szociális és Szervezési osztályán (3060 Pásztó, Kölcsey utca 35. szám alatt a 29. számú irodában) valamint letölthetők a www.paszto.hu honlapról.

Munkatársaink telefonon az alábbi elérhetőségen adnak részletes tájékoztatást:
32/460-155-ös telefonszámon, a 34-es melléken.

Tájékoztató ingyenes szünidei étkezés igényléséhez hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére.

Az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsőde vagy az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon biztosítja. A nem bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon, az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles biztosítani.

A kedvezményes étkeztetés igénybevételéhez a szülőnek, törvényes képviselőnek kérelmet, nyilatkozatot kell kitöltenie (gyermekenként külön-külön). A nyilatkozat átvehető személyesen a Pásztói Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. I. em. 29 iroda), továbbá letölthető a kapcsolódó dokumentumok közül.

Szükség esetén a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat (Pásztó, Rákóczi u. 5.) munkatársai segítséget nyújtanak a nyilatkozat kitöltéséhez.

Letölthető nyomtatványok:
POLGÁRI PERES ELJÁRÁSOK (K01, P26)
Az Általános Nyomtatványkitöltő Program (ÁNYK) ingyenesen letölthető: INNEN.
Nyomtatványok:
HAGYATÉKI, BIRTOKVÉDELMI ELJÁRÁS NYOMTATVÁNYAI
HELYI ADÓK LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYAI
KERESKEDELMI ELJÁRÁS LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYAI
EGYÉB LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK