Napsugár utca felújítása

A kedvezményezett neve:Pásztó Városi Önkormányzat
A projekt címe:Napsugár utca felújítása
A szerződött támogatás összege:  35.000.000 forint
A projekt azonosító száma:TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00004

A projekt tartalmának bemutatása.

Pásztó Városi Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP PLUSZ) keretében 2022. március hó 30. napján Támogatási Kérelmet nyújtott be a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1 kódszámú, "Belterületi utak fejlesztése" című pályázati felhívásra TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00004 azonosító számon, "Napsugár utca felújítása" címen, melyet az Irányító Hatóság 2022. november hó 14. napján - 100%-os támogatási intenzitás mellett - 35.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesített. A tárgyi projekt megvalósítására vonatkozó Támogatási Szerződés 2023. február hó 14. napján lépett hatályba.

A Napsugár utca jelenleg kiépítetlen, burkolattal nem rendelkezik. Az utcában szakaszosan földárok és burkolt árok található. A felújítás célja, hogy kétirányú forgalom lebonyolítására alkalmas út kerüljön kialakításra. A terület-és településfejlesztési forrást felhasználva az útszakasz új burkolatot kap. A tervezési szakasz jobb oldalán a meglévő betonjárda elbontását és térkőjárda építését, valamint a szelvényezés szerinti baloldalon teljes hosszúságban a meglévő, részben kiépített földárok átépítését, burkolását tervezzük.

Az út jelentős része a Pásztó, 1267 hrsz. Önkormányzati tulajdonú területen lesz kiépítve, de az út kezdőszelvényében a Pásztó 1248 hrsz-ú terület, végszelvényében a Pásztó, 1312/1 hrsz-ú terület is érintésre kerül.

A projekt várható fizikai befejezése: 2024.12.31.