Bem utca felújítása

A kedvezményezett neve:Pásztó Városi Önkormányzat
A projekt címe:Bem utca felújítása
A szerződött támogatás összege:  42.000.000 forint
A projekt azonosító száma:TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00005

A projekt tartalmának bemutatása.

Pásztó Városi Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP PLUSZ) keretében 2022. március hó 30. napján Támogatási Kérelmet nyújtott be a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1 kódszámú, "Belterületi utak fejlesztése" című pályázati felhívásra TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00005 azonosító számon, "Bem utca felújítása" címen, melyet az Irányító Hatóság 2022. november hó 14. napján - 100%-os támogatási intenzitás mellett - 42.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesített. A tárgyi projekt megvalósítására vonatkozó Támogatási Szerződés 2023. február hó 07. napján lépett hatályba.

A Bem utca jelenleg betonlapos burkolattal rendelkezik. Az utca csapadékvíz elvezetése a meglévő burkolaton történt. A terület-és településfejlesztési forrást felhasználva az útszakasz új burkolatot kap. A vízelvezetést padkafolyókával tervezzük megoldani. Az összegyűjtött vizek a szakasz kezdő- és zárószelvényben kerülnek bevezetésre a meglévő nyílt vízelvezető rendszerbe.

Az út jelentős része a Pásztó, 1062 hrsz. Önkormányzati tulajdonú területen lesz kiépítve, de az út kezdőszelvényében a Pásztó 1012/2 hrsz-ú terület, végszelvényében a Pásztó, 1115/2 hrsz-ú terület is érintésre kerül.

A projekt várható fizikai befejezése: 2024.12.31.