Régivásártér utca felújítása

A kedvezményezett neve:Pásztó Városi Önkormányzat
A projekt címe:Régivásártér utca felújítása
A szerződött támogatás összege:  89.995.000 forint
A projekt azonosító száma:TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00006

A projekt tartalmának bemutatása.

Pásztó Városi Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP PLUSZ) keretében 2022. március hó 30. napján Támogatási Kérelmet nyújtott be a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1 kódszámú, "Belterületi utak fejlesztése" című pályázati felhívásra TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00006 azonosító számon, "Régivásártér utca felújítása" címen, melyet az Irányító Hatóság 2022. november hó 14. napján - 100%-os támogatási intenzitás mellett - 89.995.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesített. A tárgyi projekt megvalósítására vonatkozó Támogatási Szerződés 2023. március hó 30. napján lépett hatályba.

A Régivásártér utcában a kezdő szelvénytől a tervezési szakasz kezdetéig jelenleg nem megfelelő minőségű aszfalt burkolat található, a tervezési szakasz nem rendelkezik szilárd útburkolattal. A projekt célja, hogy a kétirányú forgalom lebonyolítására alkalmas út adott szakasza felújításra kerüljön. A terület-és településfejlesztési forrást felhasználva az útszakasz új burkolatot kap, a csapadékvíz elvezetését meglévő és új földárok látja majd el.

Az út a Pásztó 2877/14 hrsz., 2960/27 hrsz. és a 2960/54 hrsz. Önkormányzati tulajdonú területen lesz felújítva, kiépítve, valamint érinti az Állami tulajdonban lévő 3049/3 hrsz.-ú állami közutat.

A projekt várható fizikai befejezése: 2024.12.31.