Pásztó város vízelvezetésének részleges átépítése és fejlesztése

A kedvezményezett neve:Pásztó Városi Önkormányzat
A projekt címe:Pásztó város vízelvezetésének részleges átépítése és fejlesztése
A szerződött támogatás összege:  304.815.148 forint
A projekt azonosító száma:TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00015

A projekt tartalmának bemutatása.

Pásztó Városi Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP PLUSZ) keretében 2022. január hó 13. napján Támogatási Kérelmet nyújtott be a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1 kódszámú, "Élhető települések" című pályázati felhívásra TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00015 azonosító számon, " Pásztó város vízelvezetésének részleges átépítése és fejlesztése" címen, melyet az Irányító Hatóság 2022. augusztus hó 04. napján - 100%-os támogatási intenzitás mellett - 304.815.148 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesített. A tárgyi projekt megvalósítására vonatkozó Támogatási Szerződés 2022. szeptember hó 29. napján lépett hatályba.

A fejlesztés céljai a következők:
- Pásztó érintett utcáiban (Baross Gábor utca, Szondy utca, Hősök utca) a belterületi csapadékvíz elvezetés megoldása a meglévő rendszerek felújításával,
- Pásztó közigazgatási területéhez tartozó Hasznos városrészen (Vár utca) csapadékvíz elvezető rendszer felújítása,
- természeti értékek védelme a károk enyhítésén keresztül,
- a településen élők életminőségének javítása az alapinfrastruktúra kiépítésének köszönhetően.

A projekt várható fizikai befejezése: 2025.06.30.