ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK

2023. május 31-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
---
2. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
3. Javaslat a 2022. évi belső kontrollrendszer működtetéséről szóló vezetői nyilatkozat elfogadására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
4. Tájékoztató a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2022. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Angyal Pál Tibor tü. alezredes, kirendeltségvezető
5. Beszámoló a Pásztói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2022. évi tevékenységéről önkormányzatok részére.
Előterjesztő: Csépe Zsolt tü. alezredes, tűzoltóparancsnok
6. Beszámoló Pásztó város és vonzáskörzetének 2022. évi közbiztonsági helyzetéről.
Előterjesztő: Dr. Tari Szilvia r. ezredes, kapitányságvezető
7. Javaslat Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2022. évi beszámolójának és 2023. évi munkatervének elfogadására.
Előterjesztő: Váczi Győző Béláné igazgató
8. Javaslat a 2022. évi belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyására.
Előterjesztő: Cservölgyiné dr. Urbán Erika jogász
9. Javaslat a Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde alkalmazotti létszám-bővítésére irányuló kérelmének elbírálására.
Előterjesztő: Nagy Józsefné intézményvezető
10. Javaslat óvoda alapító okiratának módosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
11. Javaslat a TOP-2.1.2-15-NGI-2016-00006 azonosító számú "Pásztó környezetfejlesztése" című projekt megvalósításához kapcsolódó saját forrás biztosítására vonatkozóan.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
12. Javaslat a TOP-1.1.1-15-NG1-2016-00010 azonosító számú, "PÁSZTÓ ÉSZAKI IPARI TERÜLET INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉSE" című projekt megvalósításához kapcsolódó saját forrás biztosítására vonatkozóan.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
13. Javaslat idénystrandfürdő üzemeltetése tárgyában kötött szerződés 2. számú módosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
14. Javaslat a Városi Strandfürdő szolgáltatás díjainak megállapítására .
Előterjesztő: Gyürky Márta ügyvezető igazgató
15. Javaslat az Országgyűlés 5/2023. (III. 31.) számú békepárti határozatának elfogadására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
16. Javaslat állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes tulajdonjog átruházásával kapcsolatos felajánlás elbírálására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
17. Javaslat Pásztói Autósport Egyesület kérelmének elbírálására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
18. Javaslat a 41/2023. (III. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
19. Javaslat az Árkád sor közvilágítását szolgáló elektromos hálózat felújítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
20. Javaslat fióktelep létesítésével kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás megadására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
21. Javaslat a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 10. számú módosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
22. Közérdekű bejelentések ---