ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK

2024. április 11-i Képviselő-testületi ülés
1. Javaslat Pásztó város településrendezési eszközeinek 3. számú módosításának lezárására, Pásztó Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 92018.(IX.27.) rendelet módosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
2. Javaslat a "Pásztó város vízelvezetésének részleges átépítése" tárgyú, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti - nyílt eljárás szabályainak megfelelő - közbeszerzési eljárás indítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
3. Javaslat a Pásztó, Cserhát lkn. 1/B. I/2. szám alatti ingatlan adás-vételi szerződés tervezetének elfogadására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
4. Javaslat a Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
5. Javaslat a Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde SZMSZ módosításának és a Napsugár Bölcsőde tagintézmény Szakmai Programjának elfogadására.
Előterjesztő: Nagy Józsefné Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde főigazgató
6. Javaslat a Teleki László Városi Könyvtár 2023. évi beszámolójának és 2024. évi munkatervének elfogadására.
Előterjesztő: Váczi Győző Béláné igazgató