ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK

2023. november 29-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
---
2. Javaslat a gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló helyi rendelet módosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
3. Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására.
Előterjesztő: dr. Szabó Bence jegyző
4. Javaslat a Pásztói Múzeum által biztosított szolgáltatások árainak módosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
5. Javaslat a "villamos energia beszerzése Pásztó Városi Önkormányzat és intézményei részére 2024. évre" tárgyú közbeszerzési eljárásban szükséges döntések meghozatalára.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
6. Javaslat Pásztó város településrendezési eszközeinek 2. számú módosítás egyeztetési, véleményezési szakaszában és a partnerségi egyeztetés során beérkezett vélemények ismertetése és elfogadása, valamint a dokumentáció végső szakmai véleményezésre való jóváhagyása.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
7. Javaslat Pásztó város településrendezési eszközeinek 3. sz. módosításához szükséges főépítészi vélemény elfogadására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
8. Javaslat Pásztó Város Településrendezési Eszközeinek 3. sz. módosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
9. Javaslat a csúszásmentesítéssel kapcsolatos vállalkozási szerződés módosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
10. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére történő tagi kölcsön nyújtására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
11. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. által üzemeltetett nyilvános illemhely nyitva tartás módosításával kapcsolatos döntés meghozatalához.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
12. Javaslat a Dzsem Gastrobar Kft. kérelmének elbírálására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
13. Javaslat a költségvetésben nem szereplő beruházások jóváhagyására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
14. Javaslat 80 éven felüliek támogatására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
15. Javaslat Csohány Emlékbizottság létrehozására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
16. Tájékoztató a Pásztó Városi Strandfürdő 2023. évi működéséről.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
17. Közérdekű bejelentések.  
Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság előterjesztése
1. Javaslat Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázatok elbírálására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester