ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2016


2016. május 26-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
---
2. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2016.évi költségvetési rendeletének módosítására. /1. sz. módosítás/.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
3. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
4. Javaslat az önkormányzat közútkezelői feladatainak ellátásáról és a Képviselő-testület hatásköreinek a polgármesterre és a jegyzőre történő átruházásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
5. Javaslat Pásztó Kistérség Többcélú Társulása elszámolását lebonyolító bankszámlán lévő pénzösszeg felosztására, valamint a bankszámla megszüntetésére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
6. Javaslat a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása keretében szociális támogatásra vonatkozó pályázat benyújtására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
7. Javaslat a 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére.
Előterjesztő: Bartus László Igazgatási és Szociális Osztály vezetője, Borbélyné Válóczi Marianna intézményvezető
8. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi egyszerűsített beszámolójának elfogadására, 2016. évi üzleti terve.
Előterjesztő: Czabafy László mb. ügyvezető igazgató
9. Beszámoló a közfoglalkoztatás 2016. évi állásáról, a közfoglalkoztatásban elvégzett feladatokról.
Előterjesztő: Czabafy László mb. ügyvezető igazgató
10. Javaslat a Mátraalja Fesztivál 2016. augusztus 5-6-7-i Strand bérleti szerződés elfogadására.
Előterjesztő: Czabafy László mb. ügyvezető igazgató
11. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói állására vonatkozó pályázat kiírására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
12. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. megbízott ügyvezető igazgatója megbízási díjának és egyéb juttatásainak megállapítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
13. Javaslat a 2016. évi civil és sportpályázatok elbírálására.
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport kapcsolatok tanácsnoka
  - Javaslat a Mátrakeresztesi Szabadidő Társaság és a Pásztói Életesély Alapítvány egyedi támogatási kérelmének elbírálására.
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport kapcsolatok tanácsnoka
14. Javaslat a pásztói hulladékgazdálkodási program üzemeltetéséhez szükséges építményfeltüntetési és földhasználati jogot alapító szerződés megkötésére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
15. Javaslat a pásztói, 7080. hrsz-ú, ajándékként felajánlott földterület elfogadására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
16. Javaslat a Pásztó, Hunyadi út 6/A. fsz. 2. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
17. Javaslat ingatlanvásárlási kérelem elbírálására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
18. Javaslat a Pásztói Intézmények Pénzügyi Ellátó Szervezete átszervezésére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
19. Javaslat az intézmény bérleti díjainak szabályozására.
Előterjesztő: Máté Nándorné intézményvezető
20. Javaslat a Pásztó 04/36. hrsz-ú földrészlet tulajdonjog megszerzésével kapcsolatos ismételt döntés meghozatalára.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
ZÁRT
21. Javaslat a Pásztó 0234/76. hrsz-ú földrészlet tulajdonjog megszerzése ügyében kifogás elbírálására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
ZÁRT