Önkormányzati rendeletek

HATÁLYOS ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK JEGYZÉKE
Rendelet száma  Tárgya
2006
20/2006. /VII. 28./ A városi önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról
2009
8/2009. /III. 27./ A luxusadóról szóló rend. hat. kív. helyezése
29/2009. /IX. 30./ Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról
2010
6/2010. /III. 26./ Az állami, nemzeti, városi és egyéb ünnepek
méltó megünnepléséről és a közterületeken a zászlók kitűzéséről és a fellobogózásról
11/2010. /V. 28./ A helyben központosított közbeszerzésekről
20/2010. /XI. 26./ A házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolatok és egyéb családi események szolgáltatási díjáról és az anyakönyvvezető juttatásáról
2011
7/2011. /II. 28./ Környezetvédelmi Alap létrehozása
15/2011. /VI. 30./ A köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről
16/2011./VI. 30./ Pásztó településnév használatáról
2013
1/2013./I.31./ Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
2/2013./I.31./ A lakossági szilárd hulladékgyűjtés, szállítás elhelyezés és ártalmatlanítás díjának megállapításáról szóló 29/2012. /XII. 28./ önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
10/2013./V.2./ Az önkormányzati vagyontárgyak köréről, valamint a vagyonkezelői jog gyakorlásának szabályairó
11/2013./V.2./ A helyi iparűzési adó mértékéről
14/2013./VI.24./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról
17/2013./IX.27./ A közterületek elnevezéséről, az elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről
21/2013./IX.27./ Az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról, illetve az államháztartáson kívülről átvett pénzek átvételének feltételeiről
23/2013./XI.11./ A talajterhelési díjról
24/2013./XI.11./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
2014
10/2014./III.28./ A temetőkről és a temetkezési tevékenységről
15/2014./V.30./ Az idegenforgalmi adóról
16/2014./V.30./ Az építményadóról
27/2014./XI.13./ Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről
2015
4/2015./II.27./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
5/2015./II.27./ A Pásztói Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről
6/2015./II.27./ A települési támogatásról
10/2015./III.27./ A helyi népszavazásról
11/2015./V.1./ A 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
12/2015./V.1./ A Pásztói Polgármesteri Hivatalban a 2015. évi igazgatási szünet elrendeléséről
27/2015./XII.18./ Az önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásról
2016
1/2016./I.28./ A fiatal házasok lakáshoz juttatásának támogatásáról
2/2016./II.12./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
7/2016./V.27./ Az önkormányzati közútkezelői feladatok ellátásáról és a képviselő-testület hatásköreinek a polgármesterre és a jegyzőre történő átruházásáról
13/2016./XII.1./ Az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról.
2017
3/2017./III.3./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
7/2017./V.5./ Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról
9/2017./V.5./ A változtatási tilalom elrendeléséről
2018
1/2018./I.26./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
5/2018./V.31./ Az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról
9/2018./IX.27./ A helyi építési szabályzatról
10/2018./IX.27./ A településkép védelméről
2019
2/2019./II.1./ Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
4/2019./II.1./ A közterület használatának szabályairól
10/2019./V.30./ Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
11/2019./VI.14./ A Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról
16/2019./XII.13./ A közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól
2020
4/2020./II.6./ Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
10/2020./VII.10./ Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
2021
2/2021./II.10./ Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
7/2021./V.31./ Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
15/2021./X.29./ Az önkormányzati piac működéséről
2022
1/2022./I.21./ A 2022. január 01-től érvényes köztisztviselői illetményalapról
3/2022./II.16./ Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
5/2022./II.16./ A közművelődési feladatok ellátásáról
6/2022./IV.12./ Az egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről
8/2022./V.31./ Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
10/2022./VII.06./ A Pásztói Polgármesteri Hivatalban a 2022-es évre az igazgatási szünet elrendeléséről
11/2022./VIII.25./ A gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő élelmezési térítési díjak megállapításáról
13/2022./VIII.25./ A "településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól" szóló 14/2017. (VII.14.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
17/2022./XII.22./ A 3/2022.(II.16.) költségvetési rendelet módosításáról
18/2022./XII.22./ Az önkormányzat 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról
2023
1/2023./I.18./ A 2023. január 01-től érvényes köztisztviselői illetményalapról
4/2023./III.2./ Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
7/2023./V.4./ A 3/2022.(II.16.) költségvetési rendelet módosításáról
8/2023./VI.1./ Az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
9/2023./VI.28./ A 4/2023.(III.2.) költségvetési rendelet módosításáról
10/2023./VI.28./ A Pásztói Polgármesteri Hivatalban az igazgatási szünet 2023-as évre történő elrendeléséről
11/2023./VIII.25./ A gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő élelmezési térítési díjak megállapításáról szóló 11/2022.(VIII.25.) számú rendelet módosításáról
12/2023./VIII.25./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 14/2013(VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
13/2023./IX.29./ A 4/2023.(III.2.) számú költségvetési rendelete módosításáról