Pásztói Gondozási Központ

Pásztói Gondozási Központ

Vezető: Borbélyné Válóczi Marianna
3060 Pásztó, Sport út 4-6. Telefon: 06-32/560-083
Fax: 06-32/560-090
e-mail: tgkpaszto[kukac]gmail.com
  Tagintézmények:
  Idősek Klubja
  3065 Pásztó-Hasznos, Vár út 61. Telefon: 06-32/463-914
  Idősek Klubja
  3060 Pásztó, Csillag tér 16. Telefon: 06-32/460-908
  Idősek Otthona
  3060 Pásztó, Sport út 4-6. Telefon: 06-32/560-080
Fax: 06-32/560-090
  Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
  3060 Pásztó, Rákóczi út 5. 06-32/460-455
  Család- és Gyermekjóléti Központ
  3060 Pásztó, Rákóczi út 5. 06-32/460-455
e-mail: gyjsz.paszto[kukac]gmail.com
  Területi Védőnői Szolgálat
  3060 Pásztó, Semmelweis út 15-17. (kórház területén) 06-32/460-429
  Iskolavédőnői szolgálat
  3060 Pásztó, Rákóczi út 1. (kollégium épületében) 06-32/461-022Család- és Gyermekjóléti Központ

címe: 3060 Pásztó, Rákóczi út 5.
telefon: 32/460-455
e-mail: gyjsz.paszto@gmail.com

Nyitva tartás:
hétfő - péntek: 8-16 óráig

Nyitvatartási időn túl működő telefonos készenléti szolgálat

ügyeleti idő: hétfőtől péntekig 16 órától reggel 8 óráig; szombat-vasárnap 0-24 óra

telefonszám: 06-30/8265-972

A készenléti telefonon a segítséget kérő gyermek, szülő kapcsolatba léphet a Család- és Gyermekjóléti Központ ügyeletet tartó munkatársával és támogatást, tanácsot kap aktuális problémái - krízishelyzet esetén azonnali - rendezéséhez.

Fő tevékenységek: Család- és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: Központ)

A Központ speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt egyének, családok számára:
- jogi tájékoztatás nyújtása és pszichológiai tanácsadás,
- családkonzultáció, családterápia, családi döntéshozó konferencia.

A gyermekek családban való nevelkedésének elősegítése, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében, igényeiknek és szükségleteiknek megfelelő egyéni és csoportos programokat nyújt:
- kapcsolattartási ügyeletet,
- gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot,
- gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (továbbiakban: Szolgálat)

A szociális segítő munka célja a város területén elő, szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése.

A Szolgálat feladata, hogy figyelemmel kísérje a településen élő személyek, családok, gyermekek szociális helyzetét, segítséget nyújtson a felmerülő problémák megoldásában.

A Szolgálat a településen működő szociális és gyermekintézményekkel együttműködésben elősegíti az egyéneket, családokat és gyermeket veszélyeztető helyzetek feltárását és elhárítását, szociális segítő munka keretében segíti és szervezi a veszélyeztetett helyzet megszüntetését. Különös figyelmet fordít arra, hogy segítő szolgáltatásokkal támogassa a gyermeki jogok érvényesülését, a családban nevelkedő gyermekek egészséges testi, szellemi, lelki fejlődését, érdekének védelmét.

Ügyfélfogadási idő:
hétfő - csütörtök: 9-16 óráig
péntek: előre egyeztetett időpontban