Letölthető dokumentumok

Letölthető dokumentumok


Pásztó Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata
Helyzetfeltáró, Helyzetelemző és Helyzetértékelő munkarészek (2015. év)
Pásztó Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja
Tájékoztató a Pásztó Város Önkormányzata által benyújtott pályázatokról.
A köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvényben (továbbiakban: Ktv.) kapott felhatalmazás alapján az egységes közszolgálati szabályzatot (továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak szerint adom ki:
A törvényi háttér szellemében Pásztó város Önkormányzata a következőkben dolgozza ki települési közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzését és programját, vállalva, hogy az elkészült és elfogadott dokumentumot összehangolja az önkormányzati intézkedési tervvel, az önkormányzati minőségirányítási programmal, valamint a fenntartása alatt működő közoktatási intézmények működtetésével, pedagógiai munkájukat szabályozó dokumentumaikkal.
A dokumentum Pásztó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által és az önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények által nyújtott adatok, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium által közzétett Helyzetelemzést segítő adatlap a Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Program tervezéséhez című útmutató alapján készült.
A turizmus helyzetéről, fejlesztési lehetőségeiről szóló korábbi előterjesztés kapcsán képviselő-testületi határozatok írták elő, hogy "a már létező turisztikai koncepciókra és a vállalkozó szféra fejlesztési elképzeléseire alapozva, a potenciálisan érintett szervezetek és személyek minél szélesebb körének bevonásával el kell készíteni Pásztó Város Hosszútávú Turizmusfejlesztési Programját."
Az Államháztartásról szóló (Üvegzseb) 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A. és 15/B. §-a alapján kötelezően nyilvánosságra hozandó adatok:
Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése KELET-NÓGRÁD TÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER FEJLESZTÉSE
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a város 1999-ben elfogadott környezetvédelmi programja alapján Pásztó Város Önkormányzata 14/2005. (VII. 4.) számú rendeletével megalkotta a város közigazgatási területére érvényes helyi hulladékgazdálkodási tervet.
Pásztó Város Önkormányzata Gazdasági Programja